<h2>Perfect Clean</h2><p>Διαχείριση Κτιρίων Αθήνα</p> <h2>Μεσιτικές Υπηρεσίες, Τεχνική Υποστήριξη</h2> <h2>Καθαρισμός Οικιών και Επαγγελματικών Χώρων</h2>
Previous Next
Τεχνικές Εργασίες
Perfect Clean

 

Τεχνικές Εργασίες
 
 • Καυστήρες
Συντήρηση Καυστήρων
 
Η συντήρηση του καυστήρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 
 
 • Ελεγχος της παροχής του πετρελαίου 
 • Ελεγχος και αντικατάσταση του μπεκ 
 • Ρύθμιση διασκορπιστή πετρελαίου και ακίδων 
 • Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου 
 • Καθαρισμός φωτοαντίστασης 
 • Σύνδεση οργάνων μέτρησης 
 • Ρύθμιση αέρα 
 • Ρύθμιση πίεσης πετρελαίου 
 • Μέτρηση προϊόντων καύσης 
 • Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καύσης
 • Βαψίματα
Η εξωτερική φθορά όπως και η εσωτερική είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
Μήπως έφτασε ο καιρός να βάψετε την πολυκατοικίας σας?
 
Αν ΝΑΙ, αναλαμβάνουμε με το αξιόπιστο συνεργείο μας, το γενικό βάψιμο, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Ηλεκτρικά (ηλεκτρολογικές εργασίες)
 • Υδραυλικά (υδραυλικές εργασίες)
 • Πλακάκια - Τοποθέτηση
 

 

Φυσικό Αέριο
 
 • Μελέτη
Εγκατάσταση φυσικού αερίου 
 • Υπηρεσίες
 • Ενημέρωση των πελατών για το Φυσικό Αέριο
 • Συμπλήρωση αίτησης για σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου και     διεκπεραίωση αυτής μέχρι την τελική έγκριση από την ΕΠΑ απαλλάσσοντας τον ενδιαφερόμενο από όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες.
 • Παράλληλα έμπειρος μηχανικός μας κάνει επιμέτρηση στο χώρο του ενδιαφερόμενου προκειμένου να εκδώσουμε οικονομοτεχνική προσφορά για την εσωτερική εγκατάσταση Φυσικού Αερίου.
 • Στη συνέχεια ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΠΑ και του τεχνικού κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 963/15-7-2003) ετοιμάζουμε την απαιτούμενη μελέτη υπογεγραμμένη από μηχανολόγο μηχανικό με τα απαιτούμενα σχέδια, πιστοποιητικά υλικών, συσκευών δοκιμών αντοχής και στεγανότητας και την καταθέτουμε για έγκριση
 • Μετά την έγκριση της μελέτης από την ΕΠΑ, πιστοποιημένοι τεχνικοί της εταιρείας μας κατασκευάζουν την εσωτερική εγκατάσταση σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.
 • Τέλος η ΕΠΑ πιστοποιεί το έργο και τεχνικός μας θέτει σε λειτουργία την εγκατάσταση με τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
 • Ασφάλεια της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των εργασιών.
 • Χρηματοδότηση του κόστους της εγκατάστασης μέσω του λογαριασμού του φυσικού αερίου από την ΕΠΑ για μεγάλες πολυκατοικίες , (χωρίς τη διαμεσολάβηση τράπεζας)
 • Ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων που κάνουμε.
 • Ασφάλεια
Ασφάλεια
 
Πόσο ασφαλές είναι το φυσικό αέριο?
 
Ασφάλεια από τη φύση του
Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.
 
Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις
Τα έργα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της ΕΠΑ. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.
 
Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου. Ο κανονισμός εσωτερικής εγκατάστασης που εφαρμόζει η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. είναι εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη.
 
Πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποιείται πάντα τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής.
 
Ασφάλεια από τις συσκευές
Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.
 • Επιλέγω
Για ποιό λόγο να βάλω φυσικό αέριο?
 
Χρησιμοποιώντας καθημερινά το φυσικό αέριο σε διάφορες εφαρμογές στο σπίτι απολαμβάνεις τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει:
 
1. Οικονομία: Το φυσικό αέριο αποτελεί αποδεδειγμένα την πιο οικονομική μορφή ενέργειας, με οικονομία 20% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης* και έως 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
*η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την τιμή του πετρελαίου μια φορά το μήνα.
2. Ευκολία στη χρήση: Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεστε κάθε στιγμή μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Δε χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του και πληρώνετε πάντα μόνο όσο καταναλώνετε. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση στην καθημερινή σας ζωή (π.χ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή όποτε το χρειαστείτε.
3. Καθαριότητα και εξοικονόμηση χώρου: Με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου.
4. Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών: Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
5. Ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση: Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή, όπως ακριβώς και για τις καταναλώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο που εξοφλείται κατά την παραλαβή, η πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου πραγματοποιείται μετά την κατανάλωσή του.
6. Φιλικότητα προς το περιβάλλον: Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο. Η χρήση του συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις του θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.
 • Εφαρμογή
Ποιες εφαρμογές έχει στα σπίτια?
 
Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών και περιπτώσεων στο σπίτι όπως:
 
Κεντρική θέρμανση στην πολυκατοικία
Αν η πολυκατοικία διαθέτει κεντρικό λέβητα-καυστήρα, με ή χωρίς σύστημα αυτονομίας θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα, η μετατροπή σε θέρμανση φυσικού αερίου είναι απλή:
1.Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. συνδέει την πολυκατοικία με το υπόγειο δίκτυο του φυσικού αερίου που περνάει από το δρόμο και τοποθετεί το μετρητή.
2.Ο καυστήρας πετρελαίου αντικαθίσταται από καυστήρα φυσικού αερίου χωρίς απαραίτητα να απαιτείται και η αλλαγή του λέβητα. 
3.Ο μετρητής της παροχής φυσικού αερίου συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις.
 
Έτσι, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στο κτίριο, έχετε γρήγορα, εύκολα και οικονομικά θέρμανση φυσικού αερίου στο σπίτι σας. Δε χρειάζεται να αλλάξετε τις σωληνώσεις νερού της θέρμανσης, τα σώματα του καλοριφέρ ή οτιδήποτε άλλο από την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης. Η δεξαμενή πετρελαίου είναι πλέον περιττή, εξοικονομείτε χώρο ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου. Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή μέσα από το εγκατεστημένο δίκτυο, δε χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του και πληρώνετε πάντα μόνο όσο καταναλώνετε. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συναίνεση του 50% συν 1 των ψήφων συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας.
 
Θέρμανση σε μονοκατοικία ή μόνο στο διαμέρισμά σας
Αν έχετε μονοκατοικία ή αν θέλετε το φυσικό αέριο μόνο για το δικό σας διαμέρισμα, μπορείτε να τοποθετήσετε ατομικό λέβητα με ενσωματωμένο καυστήρα φυσικού αερίου μέσα στο σπίτι ή σε κάποιο ημιυπαίθριο χώρο.
Η συσκευή, που τοποθετείται στον τοίχο, έχει πολύ μικρές διαστάσεις, και μπορεί εκτός από συνεχή και οικονομική θέρμανση να καλύψει τις ανάγκες σας και σε ζεστό νερό χρήσης. Η παροχή φυσικού αερίου στο σπίτι σας γίνεται με εξωτερική σωλήνωση που φτάνει από το μετρητή μέχρι τον ατομικό λέβητα.
Αν έχετε μονοκατοικία δεν απαιτείται καμία αλλαγή στις σωληνώσεις νερού και στα σώματα του καλοριφέρ. Στην περίπτωση διαμερίσματος είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση μόνο στις σωληνώσεις νερού, οι οποίες συνδέονται με τον ιδιωτικό σας ατομικό λέβητα και έτσι έχετε πραγματικά 100% ανεξαρτησία θέρμανσης.
 
Μαγείρεμα
Μαγειρεύοντας πιο νόστιμα, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά.
Κουζίνα και φυσικό αέριο πάνε μαζί. Όλοι οι διάσημοι σεφ δημιουργούν μόνο με φυσικό αέριο και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μαγειρεύοντας με φυσικό αέριο όλες οι αγαπημένες σας συνταγές γίνονται πιο νόστιμες, αφού έχετε κάθε στιγμή απόλυτο έλεγχο στην ένταση της ενέργειας που ψήνει, βράζει ή τηγανίζει. Οι εστίες δε χρειάζονται προθέρμανση και η ταχύτητα στο μαγείρεμα εντυπωσιάζει. Η διαφορά στην οικονομία είναι μεγάλη, έως 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η διαφορά στη νοστιμιά του φαγητού φτάνει στο 100%!
 
Ζεστό νερό
Με το φυσικό αέριο έχετε πάντα άφθονο ζεστό νερό, μόλις το θελήσετε, χωρίς να περιμένετε! Το νερό ζεσταίνεται την ίδια στιγμή που ανοίγετε τη βρύση και μόνο όση ποσότητα χρειάζεστε, χωρίς να σπαταλάτε ενέργεια. Με το φυσικό αέριο έχετε απόλυτη άνεση και οικονομία έως και 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα!
 • Κόστος
Πώς υπολογίζεται η τιμή του φυσικού αερίου?
 
Η τιμή του φυσικού αερίου υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από την τελική μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του προηγούμενου μήνα και με καθορισμένο συντελεστή έκπτωσης 20%, ώστε η τελική τιμή χρέωσης του φυσικού αερίου να είναι για όλους τους μήνες του έτους σταθερά 20% οικονομικότερη από την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

 

 
Υπεύθυνος Διαχειρίσεων & λοιπών θεμάτων
Μ. Αθανασίου
 
Υπεύθυνος Καθαρισμού
Γ. Αθανασίου